فریلنسر
ایمیل تأییده شده است محمد بابایی
0/5 (0 بازخورد)
تاریخ عضویت ۱۴۰۱/۱۰/۲۰

اینجانب در طراحی و تدوین فیلم مهارت دارم

0

پروژه های در حال انجام

0

پروژه های تکمیل شده

0

پروژه های لغو شده

0

سرویس در حال انجام

0

سرویس تکمیل شده

0

سرویس لغو شده

0 تومان

میزان درآمد

* برای ارسال یک پیشنهاد روی دکمه کلیک کنید

ارسال پیشنهاد