Zahra
  • 100,000 تومان - 200,000 تومان / ساعت
  • اردبیل
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

دانشجوی مدیریت بانک

طراحی با سرعت و خلاقیت

با علاقمندیم به پیشرفت در مهارت طراحی ,ایده پردازی و خلق کارهای نو همزمان با رشته IT از زمان دانشجویی این مهارت را دنبال کرده…