بازاریابی B2B چیست؟ تحولی عظیم در کسب و کار با بازریابی B2B

بازاریابی یکی از شغل‌هایی است که از گذشته خیلی دور، به واسطه وجود شغل‌های دیگر شکل گرفته است. بازاریابی حتی در بین اولین شغل‌هایی که انسان‌ها به آن مشغول بوده‌اند، هم‌چون کشاورزی و دامداری نیز رونق داشته‌است و اولین نوع بازاریابی یعنی B2C، در آن زمان به‌وجود آمده است. اما با گذشت زمان، تجارت‌ها حوزه....