تجربه‌ی کاربری یا UX چیست؟

تجربه‌ی کاربری، User Experience و یا UX اصطلاح محبوبی است که امروزه در دنیای تکنولوژی زیاد شنیده می‌شود. تجربه کاربری (UX) به هرگونه تعامل کاربر با محصول یا خدمات اشاره دارد. طراحی تجربه کاربری یک فرایند بسیار گسترده و چند مرحله‌ای است و خروجی آن محصولات و خدماتی هستند که ما به صورت روزانه از....