فریلنسرهای تازه‌کار چگونه می‌توانند پروژه بگیرند؟!

مدت‌ها بود احساس می‌کردم در محیط کارم راکد شده‌ام! دیگر به دانسته‌هایم اضافه نمی‌شد. لیستی بلندبالا از وظایف روزانه‌ داشتم که هر روز طبق آن عمل می‌کردم تا ساعت کاری تمام شود و به خانه برگردم. وقتی هم به خانه می‌رسیدم اغلب آن‌قدر خسته بودم که فرصتی برای یادگیری بیشتر در زمینه تخصصم نداشتم. همین دلیل....