قانون جذب

قانون جذب چیست؟ معتقدم “قانون جذب” مهمترین قانون کائنات است که هر کسی این قانون را درست و از منابع معتبر یاد گرفته باشد. اولا شکرگزار یادگیری علم قانون جذب بوده است و ثانیا حسرت خورده که ای کاش زودتر با این موضوع به صورت درست و علمی آشنا می شد. سعی کرده‌ایم مقالات مفید و به....