مدیران فناوری اطلاعات که حقوق‌ های نجومی می‌ گیرند

  دستمزد و پاداش هایی که مدیرعامل‌ ها یا مدیران ارشد اجرایی به خاطر فعالیت‌ های کاری خودشان دریافت خواهند کرد، غالباً توجه رسانه‌ ها و مردم را به خود جلب می کند. مهم ترین عاملی که باعث کنجکاوی مردم میشود میزان دریافتی های بالای این مدیران می باشد. به طوری که در بعضی موارد....