چگونه بر ترس های کارآفرینی غلبه کنیم

  ترس از کارآفرینی همیشگی است و اجتناب ناپذیر. هیچ ضمانتی وجود ندارد که مطمئن باشیم ریسک هایی که می کنیم ارزش آن را دارند یا نه! اگر به ترس های کارآفرینی خودمان اجازه دهیم تا ما را از دنبال کردن علاقه ها و رویاهایمان دور کنند همیشه احساس خواهیم کرد که در حال از....