کسب درآمد با 20 میلیون تومان

شاید با توجه به شرایط اقتصادی امروز، 20میلیون تومان مبلغ بسیار کمی برای راه اندازی کسب و کار  باشد اما باید گفت که با همین مبلغ نیز می توان به درآمد پراخت و صاحب کسب و کار شد. شرط درآمد زایی با هر سرمایه ای استفاده از تمام ترفندها، تلاش و پشتکار است که در....