۱۰ روش تبدیل شکست به موفقیت

پرکارترین و موفق ترین کارآفرینان زمان ما به شکست به عنوان عامل‌ هایی نگاه می کنند که می توانند به فرد در رسیدن به هدفش کمک ‌کنند، بنابر این شکست را با آغوش باز می‌ پذیرند. توماس ادیسون در مورد مدت زمانی که طول کشید تا لامپ را اختراع کند، می گوید ” من ۱۰....