۱۲ روش برای ساختن محیط کاری شاد

افراد خوشحال به موفقیت‌ های بیشتری دست پیدا می‌ کنند. پس چرا نباید همیشه خوشحال و شاد باشیم؟ اینکه بتوانیم در محیطی شاد کار کنیم باعث خواهد شد تا روند کاری بهتری داشته باشیم. یک فرد شاد رابطه‌ ی خوبی هم با همکارانش دارد و بدون دردسر فعالیت‌ های روزانه‌ ی خودش را به پایان....