۲۵ نقل قول پُرمفهوم از ۲۵ مدیرعامل افسانه ای

در مورد موفقیت ۱- وقتی که ما شرکتی را راه‎ اندازی می‌ کنیم، بیش از دانش به هنر احتیاج پیدا میکنیم، چون این کار واقعاً کاری ناشناخته است. به جای آنکه به حل مشکلات خیلی دشوار بپردازیم، سعی نماییم مساله‌ ای کاملاً شخصی در مورد خودمان را حل کنیم. اگر ما فردی معمولی‌ باشیم و....