۵ علامتی که نشان می‌ دهند شما ذاتا یک کارآفرین هستید

شاخص های کارآفرینی کارآفرینان خلاق و موفق جهان اکثراً افراد مستعدی‌ هستند که به دنبال آزادی عمل در انجام کارهای خود می باشند. افرادی که می‌ دانند به دنبال چه هستند. این‌ گونه به نظر میرسد که در جوامع امروزی، کارآفرین بودن به معنای تک ستاره بودن است. بسیاری این‌ گونه تصور می‌ کنند که....