۵ گام در جهت رسیدن به طرح بازاریابی مطلوب

۵ گام در جهت رسیدن به طرح بازاریابی مطلوب عناوین مقاله   آیا هر سال راهبرد و طرح بازاریابی تیم خودتان را به دقت بررسی می‌کنید؟ بله، باید چنین کاری انجام دهید؛ چون با طرح بازاریابی(marketing plan) می‌توانید اهداف کسب و کار را محقق کنید. این طرح، مسیر کمپین‌های تبلیغاتی، اهداف و جریان رشد شرکت....