۶ تمرین ذهنی استیو جابز برای افزایش خلاقیت

روش های پرورش خلاقیت ذهن آنچه که ممکن است در مورد افراد بسیار موفق و خلاقی همچون استیو جابز نادیده گرفته شود این است که راز موفقیت این گونه افراد در روش استفاده از ذهنشان می باشد. جابز به غیر از آنکه در دنیای فناوری یکه‌ تاز بود، در پرورش و استفاده از ذهن خود....