۸ ترفند عجیب اما موثر برای صرفه‌ جویی در زمان

مدیریت یا صرفه جویی در مصرف زمان به خصوص در محیط‌ های کاری بسیار حائز اهمیت می باشد چون می‌ توانیم با زمانبندی و انجام یک سری کارها که شاید به نظرمان عجیب باشد، حجم بالایی از وظایف و مسئولیت‌ های خود را انجام دهیم. احتمالاً تاکنون در مورد صرفه‌ جویی در زمان مطالب زیادی....