5 نکته انتخاب نام کاربری (Username) اینستاگرام

5 تا نکته می‌خوام بهت بگم که توی انتخاب نام کاربری یا همون Usename اینستاگرام بهش نیازداری. پس در ادامه با پارس اینستاگرام همراه باش. 1- از (.) و (_) استفاده نکنید یا کمتر استفاده کنید نام کاربری اینستاگرام شما قراره در آینده توسط فالوورهای شما بارها و بارها سرچ بشه. اگر از نقطه و....