• 1,000,000 تومان - 2,000,000 تومان / ساعت
  • لرستان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

مسط به برنامه های فتوشاپ گوشی مسلط به مهارت نویسندگی مسلط به ورود و اکسل تسلط به تایپ منظم و متعهد ودارای سابقه کاری دورکاری…