درباره فریلنس پارس

خوش آمدید

امروز برای آینده ای بزرگ شروع کنید

فریلنس پارس، یک بازار یا یک کسب و کار نیست! در واقع ما یک کارخانه آنلاین هستیم که در جهت ساخت محلی برای کسب درآمد و رفع نیاز افراد، همیشه در حال توسعه خود هستیم!

ما در اینجا فضایی را ساخته ایم تا افراد بدون حضور فیزیکی با یکدیگر تعامل داشته و با یکدیگر کارکنند! ما کمک می کنیم بهره وری افزایش یابد و ساعات مفید کاری بیشتر شود.

سلام خوش آمدید

پرسنل فریلنس پارس

آماده خدمات رسانی به شما هستیم !

person12-sw-1024x1024-1.jpg
علیرضا محمدی مدیر ارشد
Untitled212
مهناز اکبری مدیر انسانی
Untitled-112
محمدعلی رضایی توسعه دهنده و برنامه نویس
Untitled-211
احسان مهدیه مدیر حسابرسی
170637_5115
الینا آقامحمدی مدیر گرافیک

وقت شروع !

با فریلنس پارس دیگه نه کسی بیکار میمونه نه کاری رو زمین میمونه!