روی کمک من حساب کن
  • 24 تومان - 24 تومان / ساعت
  • گلستان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

اموزش اتوکد ، تریدی مکس ، لومیون و نرم افزار های معماری…. انجام پروژه های دانشجویی . صفرتاصد طراحی های ساختمان همراه با اجرا…

  • 500,000 تومان - 2,500,000 تومان / ساعت
  • گلستان
  • ذخیره
0/5(0 بازخورد)

دانشجوی سال ۴ داروسازی مسلط به زبان انگلیسی تسلط به زبان انگلیسی