خوش آمدید

امروز برای آینده ای بزرگ شروع کنید

فریلنس پارس، یک بازار یا یک کسب و کار نیست! در واقع ما یک کارخانه آنلاین هستیم که در جهت ساخت محلی برای کسب درآمد و رفع نیاز افراد، همیشه در حال توسعه خود هستیم!

ما در اینجا فضایی را ساخته ایم تا افراد بدون حضور فیزیکی با یکدیگر تعامل داشته و با یکدیگر کارکنند! ما کمک می کنیم بهره وری افزایش یابد و ساعات مفید کاری بیشتر شود.

سلام خوش آمدید

پرسنل فریلنس پارس

آماده خدمت رسانی به شما هستیم...!
آواتار اعضا

حجت

حسین زاده
آواتار اعضا

سعید حسینی

مدیر ارشد
آواتار اعضا

آوا خلیلی

مدیر طراحی
آواتار اعضا

حسین رحیمی

توسعه دهنده فرانت
آواتار اعضا

امیر حمیدی

توسعه دهنده موبایل