آشنایی با انواع تبلیغات

تبلیغ فعالیتی در راستای فروش محصولات یا رساندن خدمات به مخاطب هدف است. آشنایی با انواع تبلیغات و استفاده از آنها از قدیم مورد توجه همگان بوده است. شرکت ها و کسب و کارها به وسیله تبلیغات تلاش  می کنند که بر تصمیمات مخاطبان هدف خود برای خرید، فروش یا انجام کاری خاص تاثیر بگذارند. تبلیغ،....