آشنایی با فریلنسری

امید به تازگی کار جدیدی پیدا کرده و روز به روز به آینده پیش رویش خوش‌بین تر می شود. او به خوبی می داند که فرصت های شغلی فریلنسری تا چه اندازه درآمد زا هستند و مسیر پیشرفت در این کار با استفاده از کدام ابزارها میسر خواهد شد. از طرفی من در زندگی شخصی....