آشنایی با میلیاردرهای ایرانی خارج از کشور

  ثروتمندان ایرانی خارج از کشور خیلی از ایرانی های مقیم خارج از کشور دارای کسب و کارهای موفقی هستند. اما این بار پایگاه خبری “باکس نیوز باکس” لیستی از ثروتمندترین ایرانی های خارج از کشور ارائه کرده است. این رده بندی براساس میزان ارزش دارایی این افراد بوده است. پی یر مراد امیدیار –....