آمارهای مهم در مورد فریلنسینگ که دانستنش ضروری به نظر می‌رسد

آمارهای مهم در مورد فریلنسینگ که دانستنش ضروری به نظر می‌رسد کار از راه دور نه تنها یک مزیت محسوب می شود، بلکه به عنوان بخشی اساسی از یک کسب‌وکار پایدار  و موثر نیز به شمار می آید. سوالی که همواره وجود دارد این است که آیا فریلنسینگ امری زودگذر است؟  به این سوال پاسخ های....