آیا برای تأمین مخارج زندگی به دنبال شغل دوم می‎گردی؟

آیا برای تأمین مخارج زندگی به دنبال شغل دوم می‎گردی؟ درآمد از طریق سایت  فریلنس پارس (www.freelancepars.com) فریلنس پارس ، یک سایت فریلنسینگ و دورکاری برای سفارش و انجام پروژه های اینترنتی در ایران است. انواع پروژه ها و نیازهای کاری و شغلی در زمینه های سفارش تایپ، تولید محتوا، ترجمه زبان های مختلف، طراحی گرافیک،....