آیا دوست دارید عملکردتان ۱۰ برابر سریع تر شود

۴ مهارت برای افزایش سریع عملکرد شما آیا شما هم جزو آن دشته از افرادی هستید که آرزو می کنید ای کاش فرد بهتری بودید؟ پیشرفت و بهبود سطح توانایی های خویش یک روند بسیار کند است و به وفور پیش می آید که در واسط آن ناامید شویم و از ادامه دادن راه خود....