آیا علم می تواند کسب ثروت کند؟

هیچ گاه نمی توان گفت که پول اهمیتی نداشته و تاثیر ثروت بر علم را نمی‌توان زیر سوال برد. از طرفی تاثیر علم بر ثروت نیز غیر قابل انکار است اما چگونه پول در مورد کشفیات علمی بزرگ تاریخ تاثیر گذاشته‌ است؟ اکنون ممکن است به لطف یک پروژه تحقیقاتی جدید تحت هدایت دانمارک ، به یک....