آیا کارآفرینی برای شما مناسب است

آیا شما می توانید کارآفرین خوبی شوید دوستان عزیز جالب است بدانید که فقط حدود ۵ درصد از مردم مناسب هستند که برای خودشان کسب و کار راه اندازی کنند و ۹۵ درصد دیگر با کار کردن در شرکت ها یا سازمان های بزرگ خیلی کارآمدتر و خوشبخت تر هستند. اگر می خواهید به موفقیت در....