آیا کسب‌وکار شما با اشکال پیش می‌رود؟

آیا کسب‌وکار شما با اشکال پیش می‌رود؟ اولین کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید چرا کارتان با مشکل پیش می‌رود. دلایل زیادی وجود دارد که چرا یک تجارت با مشکل مواجه می‌شود، بسیاری از اوقات این موضوع به دلیل فروش است. همانطور که مارک کوبان اغلب می‌گوید، فروش تمام مشکلات را حل....