اتوماسیون ایمیل مارکتینگ چیست؟ مزایا و کاربردها

اتوماسیون ایمیل مارکتینگ چیست؟ مزایا و کاربردها استفاده از قوانین از پیش تعیین شده، برای ارسال پیام در قالب ایمیل و یا شخصی ‌سازی پیام‌ها بر اساس اقدامات خاصی که مشتریان انجام می‌دهند، یا مواردی که مشتریان از آن اجتناب می کنند را اتوماسیون ایمیل یا اتوماسیون بازاریابی می‌گویند. به عنوان مثال، ارسال خودکار ایمیل....