ارتباط تجاری چیست و چرا اهمیت زیادی دارد؟

ارتباط تجاری (Business Communication) را ممکن است با نام ارتباط کاری هم بشناسید. برای اینکه کسب و کار شما موفق شود،‌ به اشتراک‌گذاری موفق اطلاعات نیاز دارید. کارمندان شما هم از این امر مستثنی نیستند. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که ۶۶ درصد کسب‌وکارها هیچ برنامه بلندمدتی برای ارتباطات تجاری و کاری....