استراتژی‌های همکاری در فروش برای ناشران

ناشران هنگام تبلیغ لینک‌های وابسته، تاکتیک‌های خود را دارند. اگرچه آن‌ها باید از شرایط کلی سیستم همکاری در فروش پیروی کنند، اما هنوز در انتخاب استراتژی‌های مورد استفاده برای تبلیغ لینک وابسته آزادی زیادی دارند. اکثر آن‌ها لینک‌های وابسته را از طریق محتوای رسانه‌های اجتماعی پرمخاطب خود مانند اینستاگرام، یوتیوب، وبلاگ و یا از طریق ایمیل مارکتینگ،....