استفاده از قانون جذب برای موفقیت شغلی

آیا تاکنون به تاثیر استفاده قانون جذب در شغل خود فکر کرده اید؟ همه افراد علاقه دارند در شغل خود موفق باشند و برای آن به سختی تلاش می کنند و از ابزارها و ترفندهای مختلفی کمک می گیرند. برخی از این تلاش ها و سختی کوشی های خود نتیجه می گیرند و برخی هم نمی توانند....