استقلال شغلی (Job Independence) چیست و چگونه بدست می آید؟

فرهنگ ما انبوهی از کارآفرینان است، آن سران بی باک تجارت که حاضرند همه چیز را به خطر بیندازند تا بر اساس شرایط خود به موفقیت دست بیابند. منظور ما کسانی هستند که استقلال شغلی دارند. اما به چه معناست؟ این فرد چه خصوصیاتی دارد؟ برای درک بهتر این موضوع شما را دعوت به مطالعه این مقاله....