اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست؟

اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست؟ پول از جمله کلماتی است که داشتن و نداشتنش، ناخواسته حس خوب یا بدی را در ذهن بیشتر افراد بالغ تداعی می‌کند. آیا شما هم این حس عجیب را تجربه کرده‌اید؟ شاید تا چند دهه قبل فقط نگران مفهوم پول نقد بودیم. ولی حالا با توسعه فناوری مفاهیم متفاوتی....

اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست؟

 اسمارت مانی یا پول هوشمند چیست؟ پول از جمله کلماتی است که داشتن و نداشتنش، ناخواسته حس خوب یا بدی را در ذهن بیشتر افراد بالغ تداعی می‌کند. آیا شما هم این حس عجیب را تجربه کرده‌اید؟ شاید تا چند دهه قبل فقط نگران مفهوم پول نقد بودیم. ولی حالا با توسعه فناوری مفاهیم متفاوتی....