امپراتوری ایلان ماسک در تگزاس؛ شمشیری آخته بر سر سیلیکون‌ولی

از کارخانه‌های کوچک و بزرگ و خرید هکتارها زمین گرفته تا تأسیس نیروگاه و مراکز فضایی، ایلان ماسک در حال بنا کردن امپراتوری عظیمی در تگزاس است که حکمرانی سیلیکون‌ولی کالیفرنیا را در دنیای فناوری به حاشیه می‌راند. از زمانی که ایلان ماسک به‌عنوان ثروتمندترین فرد دنیا علیه سیاست‌های به قول خودش فاشیستی کالیفرنیا شمشیر....