اندونزی چهارمین کشور جذاب برای اینستاگرام در جهان شد

اندونزی یکی از بهترین مقصد گردشگری جهان است، اما اکنون می‌توانیم اندونزی را یکی از جذاب‌ترین کشورها در اینستاگرام نیز خطاب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رایزنی فرهنگی ایران در اندونزی وقتی‌که به مناطق زیبا و قابل‌توجه فکر می‌کنیم مناطق زیبای زیادی در سراسر جهان در ذهن ما ترسیم می‌شود، اما کدام‌یک بهترین....