انواع طراحی گرافیک کاربردی برای کسب و کارهای مختلف

انواع طراحی گرافیک کاربردی برای کسب و کارهای مختلف طراحی گرافیک از ترکیب‌های بصری در قالب تایپوگرافی، تجسم رنگ و شکل برای برقراری ارتباط بهره می‌برد. هیچ روش دیگری قابلیت برقرارای چنین ارتباطی را ندارد. از این رو انواع طراح گرافیکی مطرح شده اند که هر کدام حوزه تخصصی خاص خودشان را دارند. با این....