این ۶ نکته در حفظ شراکت‌های تجاری بلندمدت به شما کمک می‌کند

این ۶ نکته در حفظ شراکت‌های تجاری بلندمدت به شما کمک می‌کند کارآفرینان بر روی فروش محصولات و خدمات خود متمرکز می‌شوند و گاهی اوقات دید خود نسبت به چشم‌انداز بزرگ‌تر را از دست می‌دهند. فروش، تنها بخشی از دستور کار در یک تجارت تاثیرگذار است. ایجاد روابط نیز به اندازه‌ی فروش، برای رشد بلندمدت....