با این تکنیک‌ها زمان خود را به خوبی مدیریت کنید

مدیریت زمان می‌تواند یکی از چالش‌های افراد در محل‌کار باشد. شاید به همین خاطر است که افراد و سازمان‌ها خیلی از اوقات در مدیریت صحیح و بهینه زمان مشکل دارند. این موضوع همیشه اهمیت بالایی داشته و در تمام مشاغل نیز حائر اهمیت است. بحران همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش دورکاری کارکنان نیز بیش از....