13 روش کسب درآمد اینترنتی (تنها با یک لپ تاپ)

13روش کسب درآمد اینترنتی (تنها با یک لپ تاپ) وقتی صحبت از درآمد اینترنتی می‌شود، یاد یک جملۀ جالب از وارن بافت می‌افتم: «اگر نتوانی در خواب کسب درآمد کنی، هیچ وقت پولدار نخواهی شد و تا وقتی زنده‌ای باید کار کنی.» درک این جمله اصلا سخت نیست؛ چون همۀ ما زمان و توانایی محدودی برای....