بهترین زمان ارسال ایمیل و چند نکته مهم که باید بدانید

بهترین زمان ارسال ایمیل و چند نکته مهم که باید بدانید ایمیل‌های چند روز گذشته را بررسی‌ کنید تا دریابید در چه زمان‌هایی آن‌ها را دریافت کرده‌اید؟  پیشنهاد می‌کنیم این کار را انجام دهید، زیرا این بررسی به شما بهترین زمان ارسال ایمیل را نشان خواهد داد. بیشترین ایمیل‌های دریافتی برای من (نویسنده مقاله) در....