بهترین سایت های فریلنسری برای ایرانی ها

فریلنسری چیست و چه مزیت هایی دارد؟ فریلنسر Freelancers به شخصی گفته می شود که به صورت دورکاری و آزاد کاری، پروژه ای کاری انجام می دهد. در پروژه های فریلنسری، اگرچه شما پروژه را از کارفرما دریافت می کنید، اما کارفرمایی ندارید و به قولی آقای خودتان هستید. تنظیم زمان کاری، مدیریت پروژه، ساعت کاری....