بهترین سایت های فریلنسری کدامند؟

قبل از معرفی سایت های فریلنسری بهتر است ابتدا شما را با مفهوم فریلنسر آشنا سازم. فریلنسر یا به عبارت بهتر دور کاری مفهوم جدیدی است که جدیدا خیلی رواج پیدا کرده است . مخصوصا در زمان کرونا که اکثر کسب و کارها یا تعطیل شده یا یک سری کارها نیروهای خودشان را کم کرده اند و شرکت ها کمتر....