بهترین و برترین سایت های فریلنسری ایران

فریلنسینگ ( FreeLancing ) به معنی آزاد کاری است و شما دارای هر مهارت و تخصصی که باشید می توانید به صورت فریلنسینگ فعالیت کنید. فریلنسر ( FreeLancer ) نیز به کسی گفته می شود که به صورت پروژه ای و برای خود کار بکند. او در حقیقت به عنوان رئیس خود کار می کند. یک فریلنسر....