بهترین و بزرگترین فروشگاه های اینترنتی در جهان ۲۰۲۰

مقایسه بهترین فروشگاه های اینترنتی و تجارت الکترونیک جهان در سال ۲۰۲۰ بهترین فروشگاه اینترنتی یا کسب و کار مبتنی بر تجارت الکترونیک در جهان فقط سایتی نیست که درآمد آن از همه بیشتر است یا سود بیشتری را در سال های اخیر کسب کرده است. درآمد و سود خالص شرکت معیارهای مهمی برای بررسی....