به کمک این ۲۰ روش از عجله کردن در طول روز بپرهیزید

به کمک این ۲۰ روش از عجله کردن در طول روز بپرهیزید شما نباید تمام مدت برای انجام کارهای خود عجله کنید. آیا هر روز احساس می‌کنید از زمانی که از رختخواب بیرون می‌آیید، تا زمانی که دوباره به رختخواب بازمی‌گردید به طرز دیوانه‌واری با عجله آن روز را سپری می‌کنید؟ بهتر است بدانید که....