تبلیغات چیست؟

این روزها بازار داغ رقابت در هر صنف و حوزه‌ای نمایان است. حقیقت این است که در دنیای تجارت، هر وقت ماهی را از آب بگیرید، دیگر تازه نیست؛ چراکه تا درنگ کنید، رقبا از شما پیشی می‌گیرند و برگ برنده را به دست می‌آورند. اینجاست که باید گفت تا تنور داغ است، باید نان....