تعریف کسب و کار اینترنتی به زبان ساده و جامع

تعریف کسب و کار اینترنتی به زبان ساده, به کسب و کارهایی که در فضای مجازی و اینترنت فعالیت کنند را کسب و کار اینترنتی  گویند .راه اندازی کسب و کار اینترنتی یک فرصت و موقعیت عالی برای افرادی است که می خواهم به درآمد بالایی در ماه برسند . تعریف کسب و کار اینترنتی (ویژگی منحصر....